Οδηγός Επιβίωσης στη πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου
Σύνδεση Χρήστη
 
 
Πειραματικά Σχολεία
Αρχή \ Πειραματικά Σχολεία
Πειραματικά ΣχολείαΣκοπός των Πειραματικών Σχολείων είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και της εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής στην οποία ανήκουν.

Τα Πειραματικά Σχολεία διοικητικά υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού στην περιοχή του οποίου λειτουργούν.

Επιστημονικά εποπτεύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών που αποτελείται από τον Επόπτη και δύο αναπληρωτές Επόπτες, μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος ειδικότητας των Επιστημών της Αγωγής που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος.

Στα Πειραματικά Σχολεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο ανήκουν:
  1. 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
  2. 2ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
  3. 3/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
  4. 2/θέσιο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου

Επόπτης του Συμβουλίου:      Αλιβίζος Σοφός

                                                    Αν. Καθηγητής
                                                    Τηλ.: 22410 99224

Αναπληρωτές Επόπτες:          Ελένη Σκούρτου

                                                    Καθηγήτρια
                                                    Τηλ.: 22410 99223