Αναστάσιος Σωτηράκης


Αθανάσιος Καραγεωργιάδης


Δήμητρα Ρεμούνδου


Λουίζα Θεμιστοκλέους


Νικόλαος Μανίκαρος


Ρόζα Βλάχου