Περιεχόμενα 9-10ου Τεύχους

Το περιοδικό παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο ,

εκδίδεται και διευθύνεται από τους:

Αθανασιάδη Ηλία,
Βρατσάλη Κώστα,
Σκούρτου Ελένη και
Σοφό Αλιβίζο

© Αθανασιάδης Ηλίας, Βρατσάλης Κώστας, Σκούρτου Ελένη και Σοφός Αλιβίζος

Επιμέλεια 9ου - 10ου Τεύχους
Μαρία Δάρρα, Αλιβίζος Σοφός

Γλωσσική Επιμέλεια 9-10ου Τεύχους
Γεώργιος Παπαντωνάκης

ISSN 1790-5532


Το περιοδικό παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, όπως και η γνώση, δεν έχει καμία ανταλλακτική αξία παρά μόνο αξία χρήσης. Γι' αυτό και προσφέρεται δωρεάν.

 
Το περιοδικό Νέο τεύχος Παλαιά Τεύχη Οδηγίες Αρχική Σελίδα Επικοινωνία