ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘNΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Της Σύνταξης

Η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο είναι μια αρκετά παλιά ιδέα που χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία για να υλοποιηθεί. Πολλές και διάφορες ήταν οι αιτίες αυτής της, εξαιρετικά μεγάλης, καθυστέρησης. Αποφασίσαμε να τις υπερβούμε, γιατί πιστεύουμε ότι μια τέτοια προσπάθεια είναι χρήσιμη, περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο, στην ενίσχυση ενός ακαδημαϊκού κλίματος, απαραίτητου όσον αφορά τουλάχιστον στα παιδαγωγικά τμήματα του πανεπιστημίου μας, που θα ευνοεί τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και θα συμβάλει στην ενίσχυση του διαλόγου στο χώρο των παιδαγωγικών θεωριών. Ευελπιστούμε, η έκδοσή του να αποτελέσει έναν επιπλέον μοχλό στήριξης της επιστημονικής δραστηριότητας των παιδαγωγικών τμημάτων του πανεπιστημίου που βρίσκονται στη Ρόδο, έναν τόπο που διαθέτει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, ώστε να καθιερωθεί ως τόπος επιστημονικών συναντήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο θα επιδιώξει να φιλοξενεί –μετά από επιστημονική κρίση– κείμενα που προέρχονται από όλους τους τομείς και τις κατευθύνσεις των παιδαγωγικών θεωριών και, παράλληλα με τη δημοσίευσή τους, θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, ώστε να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η επιθυμία μας να είναι το περιοδικό εύκολα προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως στους φοιτητές και φοιτήτριές μας, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μάς οδήγησε και στην απόφαση να διανέμεται δωρεάν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων –περίπου 150 αντίτυπα σε κάθε έκδοση– ώστε τα έξοδα να μην μας είναι απαγορευτικά για την έκδοσή του.

Το περιεχόμενο του περιοδικού οργανώνεται στις εξής ενότητες:

1 η ενότητα Θεωρείο . Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά κείμενα από διάφορους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών,
2 η ενότητα Διάλογος. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται θέσεις και αντιθέσεις, τοποθετήσεις με αφορμή ένα συγκεκριμένο θέμα,
3 η ενότητα Προσκήνιο. Η ενότητα περιλαμβάνει παρουσίαση δραστηριοτήτων, πορισμάτων ερευνητικών/παιδαγωγικώνν προγραμμάτων, όπως επίσης και παρουσιάσεις διδακτορικών διατριβών,
4 η ενότητα Βιβλιοπαρουσιάσεις.

Ελπίζουμε, στην προσπάθειά μας αυτή, όσοι ενδιαφέρονται για την πορεία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα όσοι πραγματικά επιθυμούν την ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στους κόλπους των παιδαγωγικών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να σταθούν αρωγοί.
 
Το περιοδικό Νέο τεύχος Παλαιά Τεύχη Οδηγίες Αρχική Σελίδα Επικοινωνία