logoΔιοργάνωση: Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση

Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:

«Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει»

Ρόδος, 23-24 Ιουνίου 2018

 • Σας καλωσορίζουμε στο Επιστημονικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνει το Εργαστήριο  Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Π.Τ.Δ.Ε., με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει».

  Το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι κεντρικό στο δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και διεθνώς.

  Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ως επιδίωξη αναμένεται να αποκτήσει και κατά τα επόμενα χρόνια μια βαθμιαία αυξανόμενη βαρύτητα και σπουδαιότητα με αποτέλεσμα νέα ερευνητικά ερωτήματα να αναδύονται και να ζητούν απαντήσεις.

  Στο διάλογο αυτό επιχειρεί να συμβάλλει το συνέδριο επικεντρώνοντας το περιεχόμενό του σε δυο βασικές συνιστώσες του λόγου για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, που αποτελούν και τους θεματικούς άξονες του συνεδρίου και είναι:

  1ος: Ο λόγος περί ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Θέσεις και αντιπαραθέσεις.

  2ος: Προγράμματα Σπουδών: Διάλογος αναφορικά με υφιστάμενα μοντέλα και πρακτικές.

   

  Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

  Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος

 • Στόχος του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει ζητήματα, τα οποία αγγίζουν ευρύτερες αλλά και επιμέρους διαστάσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού λόγου για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάδειξη του προβληματισμού και της συζήτησης για τα εν λόγω ζητήματα, τα οποία με τη σειρά τους θα οδηγήσουν μέσω της ενδοσκόπησης και του κριτικού στοχασμού στη βαθύτερη ανάλυση, την επανεξέταση και, ενδεχομένως, τον επανασχεδιασμό γενικότερων αλλά και ειδικών/επιμέρους διαστάσεων/πτυχών και ζητημάτων της και στην εκπλήρωση του στόχου της βελτίωσης της ποιότητάς της.

  Το συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στα ζητήματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευση
  • Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και σε όποιον ενδιαφέρεται για το εν λόγω ερευνητικό πεδίο.
 • Το ΠΤΔΕ με πρόταση του Εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διοργανώσει επιστημονικό συνέδριο με τίτλο: «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Προκλήσεις και προοπτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει».

  Το σκεπτικό βασίζεται στα ακόλουθα:

  Η εκπαίδευση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Ένα μεγάλο πλήθος ενδιαφερομένων, κοινωνικών ομάδων και οργανισμών προβληματίζεται και αγωνιά. Στην αντίπερα όχθη η ίδια η ακαδημαϊκή/ επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί της πράξης αρθρώνουν το δικό τους λόγο. Στο επίκεντρο του λόγου περί εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς βρίσκεται ο λόγος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τα ζητήματα που τίθενται έχουν να κάνουν με αυτό που ορίζεται ως βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, των προσεγγίσεων και των πρακτικών επιμέρους διαστάσεων της μάθησης και της διδασκαλίας και των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

  Όμως, ο λόγος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι στενά συνυφασμένος με θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τη φύση της ίδιας της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνεται ένα βασικό δίλημμα το οποίο εκφράζεται με το εξής ερώτημα: «Θα πρέπει η μόρφωση να συζητείται με αριστοτελικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους θεωρείται ως μια ηθική ουσιαστικά δραστηριότητα η οποία καθορίζεται από αξίες ανοιχτές σε συνεχή διάλογο και επαναδιατύπωση; ή «αρκεί να την προσεγγίζει κανείς, απλώς, με λειτουργικά κριτήρια τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν την επίτευξη συγκεκριμένων και γενικά μη αμιφιλεγόμενων στόχων-μια άποψη η οποία υιοθετείται ολοένα και περισσότερο;».

  Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα δεν είναι ασφαλώς ούτε απλή ούτε μονοσήμαντη, όπως συμβαίνει, άλλωστε, με την ερμηνεία κάθε μετασχηματισμού ο οποίος είναι πολυσχιδής και πολυπαραμετρικός και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης.

  Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα δεν είναι ασφαλώς ούτε απλή ούτε μονοσήμαντη, όπως συμβαίνει, άλλωστε, με την ερμηνεία κάθε μετασχηματισμού ο οποίος είναι πολυσχιδής και πολυπαραμετρικός και βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η μετεξέλιξη της εκπαίδευσης.

  Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις/προσκεκλημένες ομιλίες για το θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται από την ανομοιογένεια και τον πλουραλισμό της σκέψης, στοιχεία που θεωρούμε ότι εκτρέφουν τον προβληματισμό και προάγουν την αναζήτηση για τη βελτίωση και την έρευνα. Και τα δύο, αποτελούν πολύ σημαντικά ζητούμενα σήμερα παρά ποτέ με δεδομένο ότι το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό συγκείμενο, η διεθνής συγκυρία, αλλά και η ιστορική περίοδος που διανύουμε, τα οποία διαπερνούν βαθιά το αξιακό σύστημα της εκπαίδευσης και αμφισβητούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της, θα επιβάλλουν αναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης και αναπροσαρμογή της στα νέα δεδομένα.

  Ως εκ τούτου, το συνέδριο δομείται στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  1ος: Ο λόγος περί ποιότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Θέσεις και αντιπαραθέσεις

  Ο δημόσιος λόγος για την εκπαίδευση κυριαρχείται διεθνώς κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από το ζήτημα της ποιότητας. O λόγος περί ποιότητας της εκπαίδευσης είναι βαθιά ιδεολογικός και συνάμα πολιτικός και το νοηματικό της περιεχόμενο και οι ιδεολογικές της ορίζουσες εξακολουθούν, όπως και κατά το παρελθόν, να μετασχηματίζονται υπό την πίεση της ιστορικής συγκυρίας, όπως την ερμηνεύουν και την κατανοούν οι πρωταγωνιστές του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι. Παράλληλα, και λαμβάνοντας υπόψιν, ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τεχνικό ζήτημα και ο προβληματισμός μας γιαυτήν να εξαντλείται στην αναζήτηση των προσφορότερων μηχανισμών και συστημάτων ελέγχου, διασφάλισης και βελτίωσής της, καθώς και ότι είναι πρακτικά αδύνατο να διασφαλίσεις και να βελτιώσεις κάτι τη φύση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του οποίου αγνοείς, προκύπτει ότι η αντιπαράθεση για την ποιότητα δεν έχει κριθεί ακόμα, ούτε στο εννοιολογικό, ούτε στο ιδεολογικό, ούτε στο θεσμικό επίπεδο. Σε θέματα που σχετίζονται με τον προβληματισμό στα τρία προαναφερθέντα επίπεδα της ποιοτικής εκπαίδευσης (εννοιολογικό, ιδεολογικό, θεσμικό) θα επικεντρωθούν οι εισηγήσεις του εν λόγω θεματικού άξονα.

  2ος: Προγράμματα Σπουδών: Διάλογος αναφορικά με υφιστάμενα μοντέλα και πρακτικές

  Ο θεματικός αυτός άξονας θα περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και, ιδιαίτερα, θα επικεντρωθεί:

  α. Στα επαγγελματικά προσόντα/ ικανότητες των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη της γνώσης, καθώς και στο ρόλο των Παιδαγωγικών Τμημάτων στην Ελλάδα.  Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι επιδράσεις της «παγκοσμιοποίησης» και της «κοινωνίας της γνώσης» στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αναλύονται οι σύγχρονες «πολιτικές της γνώσης» που συνδέονται με νέες θεωρίες και διαδικασίες μάθησης, με τη μετάβαση από το γνωσιοκεντρικό στο «ικανοκεντρικό» μοντέλο μάθησης, με το μεταβαλλόμενο ρόλο και τις αλλαγές στα προσόντα των εκπαιδευτικών.

  β. Στα μοντέλα και τις πρακτικές εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού με θεωρητικές και ερευνητικές τεκμηριώσεις που σχετίζονται με το ρόλο του ως βασικού συντελεστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και ως επαγγελματία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού για την Παιδαγωγική και τις παιδαγωγικές σχέσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει.

 • ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
  09:00-09:30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
  09:30-09:50        ΕΝΑΡΞΗ -ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
  09:50-10:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ~ 10:00-12:00

  Προεδρείο: Σοφός Αλιβίζος & Κώστας Απόστολος

  10:00-10:30 Καρράς Kώστας,  Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης

  “Δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ μόνο να τους κάνω να σκεφτούν”: Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο διεθνές παράδειγμα

  10:30-11:00 Τσούχλος Θεόδωρος, Δρ., Μέλος Προεδρείου Ο.Λ.Μ.Ε.

  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως παράγων της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Το παράδειγμα της Ελλάδος

  11:00-11:30 Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά, Δρ.,  Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

  Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο: Δεδομένα και προοπτικές

  11:30-12:00 Bauer Petra, AG Medienpädagogik, Institut für Erziehungswissenschaft, Johannes Gutenberg, Universität Mainz

  Teacher Education in Germany

  12:00-12:30 Διάλειμμα για καφέ
  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ~ 12:30-14:00

  Προεδρείο: Τσιμπιδάκη Ασημίνα & Κώστας Απόστολος

  12:30-13:00 Σταμέλος Γιώργος, Καθηγητής ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Μπορούν οι φοιτητές να αξιολογήσουν τα προγράμματα σπουδών τους;

  13:00-13:30 Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Ποιότητα μάθησης και διδασκαλίας: ένα πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

  13:30-14:00 Κουτσογιάννης Δημήτρης, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ

  Εκπαίδευση (εν ενεργεία) εκπαιδευτικών: Προς την αναζήτηση ενός ελληνικού παραδείγματος

  14:00-17:00 Ελεύθερος χρόνος
  3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ~ 17:00-18:30

  Προεδρείο: Δάρρα Μαρία & Κλαδάκη Μαρία

  17:00-17:30 Κώστας Απόστολος, ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Από το Κλασσικό Μοντέλο Πρακτικής Άσκησης στη Σύμπραξη Πανεπιστημίου-Σχολείου: Μεικτή Μεντορεία, Κοινότητες και Τεχνολογία

  17:30-18:00 Ρουσσάκης Γιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  «Επιτελεστική κουλτούρα» για τις «καθολικά παιδαγωγούμενες κοινωνίες»; Λόγοι και πράξεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

  18:00-18:30 Αϊδίνης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

  Προγράμματα σπουδών παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης: Προκλήσεις και προοπτικές

  18:30-19:00 Διάλειμμα για καφέ

   

  ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
  4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ~ 19:00-20:30

  Προεδρείο: Σοφός Αλιβίζος & Δάρρα Μαρία

  19:00-19:30 Καραμούζης Πολύκαρπος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Τσιρεβέλος Νικόλαος, Δρ., Θεολόγος Δ.Ε.

  Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών στη θρησκευτική αγωγή: Το παρόν και το μέλλον για το όραμα του νέου σχολείου

  19:30-20:00 Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη θεατρική αγωγή: το παράδειγμα της Φινλανδίας

  20:00-20:30 Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής: Κυριότερες τάσεις και προοπτικές

   

  ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
  5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ ~ 10:00-12:30

  Προεδρείο: Δάρρα Μαρία & Καραμούζης Πολύκαρπος

  10:00-10:30 Κουζέλης Γεράσιμος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

  «Σε τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί;»

  10:30-11:00 Παναγιωτόπουλος Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., ΕΚΠΑ

  Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών

  11:00-11:30 Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Παιδαγωγική  και διδακτική επάρκεια στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Επισκόπηση πρακτικών και προτάσεις

  11:30-12:00 Φούζας, Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Δρ., ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Η μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης ως φυσική συνέχεια και συμπλήρωμα των βασικών σπουδών

  12:00-12:30 Διάλειμμα για καφέ
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ~ 12:30-13:30

  Συντονισμός: Σοφός Αλιβίζος

    Συμμετέχουν:

  Αϊδίνης Αθανάσιος, Δάρρα Μαρία, Κουζέλης Γεράσιμος, Καραμούζης Πολύκαρπος, Κλαδάκη Μαρία, Κουτσογιάννης Δημήτρης, Κώστας Απόστολος, Μιχαηλίδου-Ευριπίδου Αθηνά, Παναγιωτόπουλος Νίκος, Ρουσσάκης Γιάννης, Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Τσούχλος Θεόδωρος

  13:30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • Θα ανακοινωθούν σύντομα!

 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
  • Τσαμπαρλή-Κιτσαρά Αναστασία, Καθηγήτρια
  • Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Λυπουρλή Ελένη, Λέκτορας
  • Κώστας Απόστολος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος

   

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  • Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος
  • Τσιμπιδάκη Ασημίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Κλαδάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Καράμπελας Κωνσταντίνος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος
  • Κόκκινος Δημήτριος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος
  • Κώστας Απόστολος, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος
  • Ζουμπά Χρυσούλα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος
  • Βρατσάλη Νεφέλη, εξωτερική συνεργάτιδα της Γραμματείας του ΠΜΣ
  • Παπαθεοδώρου Ηλιάνα, εκπαιδευτικός ΠΕ με απόσπαση στο ΠΤΔΕ Ρόδου

   

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  • Παπαθεοδώρου Ηλιάνα, εκπαιδευτικός ΠΕ με απόσπαση στο ΠΤΔΕ Ρόδου
  • Αϊβαλιώτη Ανθούλα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Βαγιάνου Στυλιανή, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Γεωργίου Ανδριάνα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Κογιάμη Άννα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Λεβέντη Αγγελική, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Παλιούρα Σταυρούλα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Παρβέρη Σεβαστή-Ευαγγελία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Σιδέρη Ευαγγελία, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τσιώτση Ιωάννα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Τσορομώκος Γεώργιος, Προπτυχιακός Φοιτητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Φλάγκου Αικατερίνη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (Σ.Α.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στεγάζεται στα κτίρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, Δημοκρατίας 1, στην Πόλη της ΡΟΔΟΥ, πρωτεύσουσα του νησιού. Η πρόσβαση στο Νησί της Ρόδου γίνεται με τακτικά αεροπορικά & ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.

  ΡΟΔΟΣ

  Στην ακριτική γωνιά της Ελλάδας (αλλά και της Ενωμένης Ευρώπης), στο νοτιοανατολικότερο άκρο του Αιγαίου και σε απόσταση 15 ν.μ. από τις ακτές της Μικράς Ασίας βρίσκεται το νησί της Ρόδου. Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση από ένα σύνολο νησιών, νησίδων και θαλασσόβραχων που είναι γνωστά με το όνομα Δωδεκάνησα (αν και είναι πολύ περισσότερα από δώδεκα). Τα νησιά αυτά ακολούθησαν παράλληλη μεταξύ τους ιστορική πορεία, αντίστοιχη με την ιστορική πορεία του ελληνικού αρχιπελάγους, γνωρίζοντας περιόδους ακμής και παρακμής. Η ένωση τους με τον εθνικό κορμό έγινε αμέσως μετά τον παγκόσμιο πόλεμο και αποτέλεσε την ιστορική δικαίωση των Ελλήνων κατοίκων των νησιών που η παρουσία τους στα νησιά τοποθετείται στους προϊστορικούς ήδη χρόνους.

  Το νησί της Ρόδου σήμερα αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το κλίμα, η φυσική ομορφιά, τα μνημεία, η ιστορία και η κατάλληλη τουριστική υποδομή προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες από όλο το κόσμο, προσδίδοντας στο νησί ένα κοσμοπολίτικο περιβάλλον και μια ανθούσα οικονομία. Η Ρόδος βέβαια είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σύγχρονο τουριστικό θέρετρο. Είναι περισσότερο γνωστή ως η μεγάλη ναυτική δύναμη της αρχαιότητας, ως το νησί του Κολοσσού, ως το νησί των Ιπποτών.

  Η πόλη της Ρόδου είναι η πρωτεύουσα του νησιού. Κτίσθηκε αμφιθεατρικά στο βορειότερο άκρο του νησιού το 408 π.χ. και πρόσφατα γιόρτασε τα 2400 χρόνια από την ίδρυση της. Τα δύο πρόσωπα της πόλης -το σύγχρονο και το μεσαιωνικό- είναι εξίσου γοητευτικά και εντυπωσιακά. Το μεσαιωνικό τμήμα της πόλης βρίσκεται μέσα από την τάφρο και το εντυπωσιακό οχυρωματικό τείχος με τους προμαχώνες και τις επάλξεις. Διατηρεί αναλοίωτο τον χαρακτήρα και το χρώμα μιας πόλης του μεσαίωνα με τα πέτρινα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, τους στενούς λιθόστρωτους δρόμους, τις καμάρες και τις αψίδες, όλα τέλεια διατηρημένα όπως ήταν τον 15ο αιώνα μΧ . Αυτός είναι και ο λόγος που όλο το οικιστικό σύνολο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς (Unesco). Στο σύγχρονο τμήμα της πόλης κυρίαρχη είναι η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα ενός σύχρονου τουριστικού θέρετρου με το όμορφο λιμάνι, τα επιβλητικά δημόσια κτίρια, τους φαρδείς δρόμους με τις δενδροστοιχίες, τα πάρκα, τις παραλίες, τα πολυτελή ξενοδοχεία, το πλούσιο και πολύβουο εμπορικό κέντρο.

 • Γραμματεία Συνεδρίου

  κ. Ηλιάνα Παπαθεοδώρου

  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
  Τηλ. 22410 99278
  E-mail: synedrioptde2018@aegean.gr