Οδηγός Επιβίωσης στη πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου
Σύνδεση Χρήστη
 
 
Ενημέρωση
Αρχή \ Ενημέρωση \ Λεπτομέρειες Άρθρου

Ανακοίνωση Σοφού για το Υποχρεωτικό Μάθημα "Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικής των Μέσων"

"Εισαγωγή στις Βασικές  Έννοιες της Παιδαγωγικής και της Παιδαγωγικήςτων Μέσων"

 

Αγαπητοί φοιτητές, με την ανακοίνωση αυτή σας ενημερώνω σχετικά:

1.     με τα θεματικά πεδία  τουσεμιναρίου

2.     το χρονοδιάγραμμα παρουσίαση στις δια ζώσης συνεδρίες

3.     τον τρόπο εργασίας και συνεργασίας κατά το εξάμηνο

4.     τις εργασίες που καλείστε να αναλάβετε, καθώς επίσης και τον τρόποεργασίας

5.     την αξιολόγηση της επίδοσή σας

 

Ως προς το 1: θεματικά πεδία  του σεμιναρίου

Τα θεματικά πεδίαέχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (κοίτα αρχείο)  

Κάνοντας κλικστη διεύθυνση αυτή μπορείτε τα δείτε.

 ---------------------------------------------------------------

Ως προς το 2: χρονοδιάγραμμαπαρουσίαση στις δια ζώσης συνεδρίες

Στο ίδιο αρχείο μπορείτενα βρείτε τον προγραμματισμό με τα σημαντικότερα θέματα που θα θεματοποιηθούνστο σεμινάριο.

Ως προς το 3: τρόπο εργασίας καισυνεργασίας κατά το εξάμηνο

Κάθε εβδομάδα αναλαμβάνουν οι φοιτητές να παρουσιάσουν ένα θεματικό πεδίοτο οποίο μελετούν σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (κοίτα Mεθοδολογίaεπεξεργασίας επiστημονικών κειμένων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον  του μαθήματος). Από την πρώτη συνεδρία(18/10/2012) μπορείτε να δηλώσετε ένα θέμα. Για παρουσίαση κάθε θέματος μπορούννα συνεργαστούν έως τέσσερα άτομα.

Σε αυτήν τη σελίδα http://www.medienpad.de/p/pedagogy_topic μπορείτε να κάνετε τη δήλωση μόνοι σας τοποθετώντας έως τέσσερα ονόματαγια κάθε θέμα.

Όποιοι δενδηλώσουν και δεν αναλάβουν θέμα που αναφέρεται στο χρονοπρογραμματισμό, θαπαραδώσουν ατομικά την παραδοτέα εργασία
------------------------------------------------------------

Ως προς το 4: εργασίες που καλείστενα αναλάβετε

Η παραδοτέα εργασία απαρτίζεται από 3 μέρη και συνεπώς θαπρέπει να παραδώσετε:

 1. Μια σύντομη εισήγηση σε μορφήβιντεοδιάλεξης (περίπου 10 λεπτών).

 2. Ένα σύντομο κείμενο 4-6 που θαπαρουσιάζει με συμπαγή τρόπο (δηλαδή αποφεύγετε περιττές πληροφορίες καιαυτονόητα, όπως οι ΝΤ έχουν διεισδύσει.....

Επικεντρωθείτε στα σημαντικότερα πληροφοριακά πακέτα που θα πρέπει ναεξαγάγετε και να πληροφορείστε μέσω της βιντεοδιάλεξης (Arial 11, μονόδιάστημα).

Πρέπει να τοποθετείτε παραθέματα, π.χ. Piaget 1986, σ. 8. και το τέλος ναυπάρχει βιβλιογραφία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις δύο προτεινόμενεςδομές. Το κείμενο αυτό αποτελεί παράλληλα τη βάση για την υλοποίηση τηςβιντεοδάλεξης.

 3. Δημιουργία δοκιμασιών (ασκήσεις)διαφορετικών μορφών (4-6), π.χ. σύντομης ανάπτυξης, κενών, πολλαπλής επιλογής,αντιστοίχισης, σωστού λάθους.

----------------------------------------------

Ως προς το 5: αξιολόγηση της επίδοσής

Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη το παραδοτέο έργο που εκπονήθηκεατομικά η ομαδικά (40% επί της συνολικής βαθμολογίας) και η ατομική επίδοσηκατά τις γραπτές εξετάσεις (60% επί της συνολικής βαθμολογίας). Οι εξετάσειςπραγματοποιούνται με κλειστά βιβλία, σύμφωνα με την πλειοψηφική επιθυμία τωνσυμμετεχόντων φοιτητών και θα περιέχουν κλειστά θέματα εξετάσεως.Συνημμένα Αρχεία


18/10/2012| Χρήστης: lsofos | Κατηγορία: ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος
Δημοκρατίας 1
Ρόδος 85100
Τηλ.: 22410 99200
FAX: 22410 99209
tde@rhodes.aegean.gr