logo2η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Π.Τ.Δ.Ε. (e-Πρακτικά)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2η ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 – Αμφιθέατρο 1ου ορόφου, κτήριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος

Βιβλίο Περιλήψεων Εισηγήσεων και Βιογραφικά Στοιχεία Υ.Δ. 

Τόμος Εργασιών Ημερίδας Yποψηφίων Διδακτόρων 2017

Doi: https://doi.org/10.26215/heal.mzcm-c378

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:00 – 09:30

Εγγραφές

09:30 – 09:40

Χαιρετισμός – Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Πρόεδρος ΠΤΔΕ Παν. Αιγαίου

09:40 – 10:00

Τσιαρτσάρη Ευθυμία: Παρεμβάσεις στην ηθικο-θρησκευτική αγωγή και εκπαίδευση της νεολαίας κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Η περίπτωση του περιοδικού “Πρός τήν Νίκην” (1960-2000).

Επιβλέπων: Πολύκαρπος Καραμούζης

10.10 – 10.30

Κωνσταντίνος Πιπέρας: Οι προσλήψεις των νέων Ιδεών στον ελληνικό δημόσιο χώρο και ο ρόλος της θρησκείας κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.

Επιβλέπων: Πολύκαρπος Καραμούζης

10:40 – 11:00

Κωνσταντίνος Κορρές: Το Νέο Μουσείο της Ευρώπης στις Βρυξέλλες: Ζητήματα ιστορικής ταυτότητας, πολιτικών μνήμης και μουσειολογίας.

Επιβλέπων: Γεώργιος Κόκκινος

11:10 – 11:30

Παναγιώτης Μηλιώνης: Τα μνημεία της Συμφιλίωσης.

Επιβλέπων: Γεώργιος Κόκκινος

11:40 – 12:00

Αμαλία Τριανταφύλλου: Βιβλιογραφική έρευνα στις οικογένειες με ένα παιδί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

Επιβλέπουσα: Ασημίνα Τσιμπιδάκη

12:00 – 12:20

Διάλειμμα για καφέ

12:20 – 12:40

Αρχοντία Χρήστου: Κωδικοποίηση αυτοβιογραφικών κειμένων ατόμων με αναπηρία.

Επιβλέπουσα: Ασημίνα Τσιμπιδάκη

12:50 – 13:10

Νικόλαος Μανίκαρος: Η σύγχρονη μαθηματική μοντελοποίηση για τη λειτουργία συστημάτων εξυπηρέτησης  δημόσιων οργανισμών εκπαίδευσης και διοίκησης. Η  επιρροή της στις δυσκολίες προσαρμογής των χρηστών τους.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

13:20 – 13:40

Δήμητρα Ρεμούνδου: Η επίδραση των αναπαραστάσεων και οι αλλαγές του εννοιολογικού πλαισίου κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση του ρυθμού μεταβολής.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

13:50 – 14:10

Αθανάσιος Καραγεωργιάδης: Νέες τάσεις της εποχής της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης:

Μεταβαίνοντας από την Υποβοηθούμενη μέσω Υπολογιστή Αξιολόγηση στα συστήματα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

14:20 – 14:40

Ρόζα Βλάχου: Μια νέα θεώρηση των δίπολων εννοιολογικής και παιδαγωγικής ισορροπίας στη μαθηματική παιδεία: Οπτικοποίηση και κατανόηση των ρητών αριθμών.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

14:50 – 17:00

Διάλειμμα

17:00 – 17:20

Στέφανος Γιασιράνης: Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση και MOOCs.

Επιβλέπων: Αλιβίζος Σοφός

17:30 – 17:50

Φίλιππος Τζόρτζογλου: Η σημασία γνωστικών μεταβλητών για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό δράσεων επαυξημένης πραγματικότητας.

Επιβλέπων: Αλιβίζος Σοφός

18:00 – 18:20

Νεφέλη Βρατσάλη: Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών.

Επιβλέπων: Αλιβίζος Σοφός

18:30 – 18:50

Γράμψας Λάμπρος: Κινητές συσκευές και εγγραμματισμός. Διευρύνοντας (;) τις επιλογές (;) των «αναλφάβητων».

Επιβλέπουσα: Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη

19:00 – 19:20

Διάλειμμα για καφέ

19:20 – 19:40

Τσαμπίκα Μακρογιάννη: Εναλλακτικές προτάσεις διδασκαλίας: το παράδειγμα της Γλώσσας.

Επιβλέπουσα: Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη

19:50 – 20:10

Ευάγγελος Βαλασιάδης: Το ψηφιακό παιχνίδι και η συμβολή του στην ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας των μαθητών: ένα παράδειγμα από τον Δήμο Γαλατσίου.

 Επιβλέπων: Γιώργος Κατσαδώρος

20:20 – 20:40

Χρήστος Θεολόγος: Η ελληνική λαϊκή παράδοση στα Μουσικά Σχολεία και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας.

Επιβλέπων: Γιώργος Κατσαδώρος

20:50 – 21:10

Γεώργιος Φούζας: Η μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1995-2012). Η περίπτωση των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και το παράδειγμα του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο. Παρουσίαση κύριων αποτελεσμάτων έρευνας.

Επιβλέπων: Αλιβίζος Σοφός

21:20 – 21:40

Αλίνα Κωνσταντινίδη: Σχολικά προγράμματα για τις Ανανεώσιμες Πηγές: Παράγοντες που επιδρούν στη διδακτική πράξη.

Επιβλέπουσα: Γεωργία Λιαράκου

21:50 – 22:00

Συμπεράσματα