logo5η Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Π.Τ.Δ.Ε. (e-Πρακτικά)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

5η ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, Διαδικτυακά μέσω Τηλεδιάσκεψης

Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος: Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, Πρόεδρος ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λιαράκου Γεωργία, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σκουμιός Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κώστας Απόστολος, Μέλος ΕΔΙΠ, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ζουμπά Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του ΠΤΔΕ
Κολοκυθάς Δημήτριος, Μέλος Γραμματείας του ΠΤΔΕ
Ελπινίκη Αλευροφά, Μέλος Γραμματείας του ΠΤΔΕ
Βασίλης Παράσχου, Εξωτερικός συνεργάτης ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρακτικά 5ης Ημερίδας Υποψηφίων Διακτόρων

Doi: https://doi.org/10.26215/heal.d2f8-xz75

Πρόγραμμα Ημερίδας

09:30 Έναρξη συνεδρίου

Προεδρείο: Αλιβίζος Σοφός, Γεωργία Λιαράκου

09:30 – 09:40 Χαιρετισμός – Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Πρόεδρος ΠΤΔΕ Παν. Αιγαίου
09:40 – 10:00 Μαρία Αμοιρίδου: Μεταδιακειμενικές σχέσεις της ποίησης του Κυριάκου Χαραλαμπίδη με τη σολωμική ποίηση.

Επιβλέπουσα: Λουίζα Χριστοδουλίδου

10.10 – 10.30 Παναγιώτης Αντωνόπουλος: Λογισμικό Πλήρους Εμβυθισμένης Εικονικής Πραγματικότητας για τη μουσειακή εκπαίδευση στην αρχαία ελληνική τεχνολογία.

Επιβλέπων: Εμμανουήλ Φωκίδης

10:40 – 11:00 Στέφανος Γιασιράνης: Αποτελέσματα ενίσχυσης της αυτορρύθμισης εφαρμόζοντας την αυτορρυθμιστική στρατηγική MCII σε περιβάλλον MOOC.

Επιβλέπων: Αλιβίζος Σοφός

11:10 – 11:30 Παναγιώτης Γρίδος: Μαθηματική δημιουργικότητα στη Γεωμετρία: Η επίδραση του είδους της «σύλληψης» σχημάτων για την παραγωγή πολλαπλών λύσεων Γεωμετρικών προβλημάτων.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

11:40 – 12:00 Ευρυδίκη-Μαρία Κανελλοπούλου: Η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική εκπαίδευση: Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Επιβλέπουσα: Μαρία Δάρρα

Προεδρείο: Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Εμμανουήλ Φωκίδης, Μαρία Κλαδάκη
12:00 – 12:20 Μαρία-Ευαγγελία Λίσγου: Συνεργασία κοινωνικών λειτουργών με οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες.

Επιβλέπουσα: Ασημίνα Τσιμπιδάκη

12:20 – 12:40 Παύλος Κεφαλάκης: Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις για τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά και κριτήρια μιας νέας ανασκόπησης.

Επιβλέπων: Εμμανουήλ Φωκίδης

12:50 – 13:10 Αθανάσιος Καραγεωργιάδης: Μετατροπή του έξυπνου προσαρμοζόμενου συστήματος διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

13:20 – 13:40 Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης: Ερευνητικός σχεδιασμός μεικτής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση εφαρμογών Θεάτρου Αναγνωστών στη σχολική επάρκεια, την ψυχοκοινωνική προσαρμογή και τις μαθησιακές δυσκολίες δίγλωσσων αναγνωστών.

Επιβλέπουσα: Μαρία Κλαδάκη

14:00 – 17:00 Διάλειμμα
 Προεδρείο: Ευγένιος Αυγερινός, Λουίζα Χριστοδουλίδου, Μαρία Δάρρα
17:00 – 17:20 Τσαμπίκα Ντάκα: Παράδειγμα προσέγγισης κειμένων με βάση τη «συναλλακτική» θεωρία της Louise Michelle Rosenblatt. Η αίσθηση του θανάτου στην ποίηση για παιδιά των Γιάννη Ρίτσου και Κώστα Μόντη.

Επιβλέπουσα: Λουίζα Χριστοδουλίδου

17:30 – 17:50 Πηνελόπη Ατσικπάση: Εμβύθιση, παρουσία και αλληλεπίδραση. Πώς επηρεάζουν τη μάθηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας;

Επιβλέπων: Εμμανουήλ Φωκίδης

18:00 – 18:20 Μιχαήλ Ζώρζος: Ο ρόλος των πιθανοτήτων στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Σιγκαπούρης,

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

18:30 – 18:50 Αναστασία Παπανθύμου: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις ερευνών για την αυτοαξιολόγηση του μαθητή στη σχολική εκπαίδευση: Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας.

Επιβλέπουσα: Μαρία Δάρρα

19:00 – 19:20 Μιχαήλ Παπαδόπουλος: Στοιχεία αυτοαναφορικότητας στην πεζογραφία του Κώστα Μόντη. Επιβλέπουσα: Λουίζα Χριστοδουλίδου
Προεδρείο: Ελένη Σκούρτου, Μιχάλης Σκουμιός, Γεώργιος Κατσαδώρος 
19:20 – 19:40 Αικατερίνη Μηλιαράκη: Διαγλωσσικότητα, κριτική παιδαγωγική και διδασκαλία της γλώσσας στο Γυμνάσιο: Διερεύνηση της διασύνδεσής τους στην εκπαιδευτική πράξη σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας.

Επιβλέπουσα: Ελένη Σκούρτου

19:50 – 20:10 Μαργαρίτα Παπακωνσταντίνου: Το επίπεδο εμπλοκής των πρακτικών των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανικής στο διδακτικό πακέτο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου για τις δυνάμεις.

Επιβλέπων: Μιχάλης Σκουμιός

20:20 – 20:40 Νικόλαος Μανίκαρος: Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων στο μαθηματικό μοντέλο MUSA για την αξιολόγηση λογισμικών. Οι νέες γενιές δεδομένων που δημιουργούνται και η παραμετρική βελτίωση του MUSA..

Επιβλέπων: Ευγένιος Αυγερινός

20:50 – 21:10 Χρυσούλα Γιαννίκη: Εννοιολογικές διασαφηνίσεις των σωμάτων κειμένων, των συμφραστικών πινάκων λέξεων και των ποιητικών εκφάνσεων των μοτίβων του τόπου και της μνήμης στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη.

Επιβλέπουσα: Λουίζα Χριστοδουλίδου

21:20 – 21:40 Γεώργιος Πασιόπουλος: Η κοινωνική διάσταση της σύγχρονης μουσικής στην εκπαίδευση. Το κίνημα της Low bap  μουσικής και οι επιρροές του σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής του Περάματος. Μια ποιοτική ανάλυση.

Επιβλέπων: Γεώργιος Κατσαδώρος

21:50 – 22:00 Συμπεράσματα